AanZet gelooft in mensen,
dus iedereen is Aan Zet

Afdelingen

AanZet gelooft in mensen,
dus iedereen is Aan Zet

Afdelingen

Wie zijn wij

Binnen AanZet werkt een groot aantal enthousiaste vrijwillige medewerkers, waarvan vele ervaringsdeskundigen, aan herstel en persoonlijke ontwikkeling. De coaches (beroepsrkachten) zijn ondersteunend aan deze vrijwillige medewerkers en schoolstagiaires. Het team van beroepskrachten binnen AanZet bestaat uit:

Marike Feenstra

Marike Feenstra

Coach Sociaal Café de Kronkel Sint Nicolaasga en Sociaal Café de Kronkel Balk in opbouw.

Linkedin mail
Jan Douwe Kronemeijer

Jan Douwe Kronemeijer

Coach Sociaal Café de Kronkel Sneek en Maatjesproject

Linkedin mail
Marike Feenstra

Wietze Kooistra

Coach PC Probaat

Linkedin mail

Marije Klaver

Coach Sociaal Café de Kronkel Leeuwarden en Steunpunt Zelfhulp

Linkedin mail
Jan Douwe Kronemeijer

Gusta Rinzema

Coach Secretariaat/Catering en directiesecretaresse

Linkedin mail

Titia Huisman

Directeur AanZet

Linkedin mail

 

Het bestuur van AanZet

Het bestuur van AanZet is eindverantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Dat wil zeggen, dat het bestuur beleidsbepalend en -bewakend is, zowel met betrekking tot de interne als externe gang van zaken. Als leidraad stelt het bestuur vierjaarlijks een beleidsplan vast. Jaarlijks staan het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening op de agenda.

Het bestuur wordt geadviseerd door de directeur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen AanZet. Alle bestuursleden hebben de status van vrijwilliger en worden, anders dan de vergoeding voor onkosten, dan ook niet betaald voor hun werkzaamheden.

Het bestuur van AanZet bestaat uit:

Sita Reinsma (voorzitter)
Cees Oprins (vice-voorzitter)
Chris Marsman (penningmeester)
Marjon Hakse

 
mail