AanZet gelooft in mensen,
dus iedereen is Aan Zet

Afdelingen

AanZet gelooft in mensen,
dus iedereen is Aan Zet

Afdelingen

Visie

AanZet ziet zichzelf als een belangrijke plek waar mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid zonder stigma kunnen werken aan hun (r)entree in het maatschappelijk leven. AanZet gaat uit van gelijkwaardigheid tussen mensen. Door mensen aan te spreken op hun persoonlijke talenten en die als uitgangspunt voor een toekomstperspectief in te zetten, hervinden mensen hun persoonlijke kracht. Ieder mens doet er toe. Wij richten ons niet op de (psychische) beperking maar op de wil en mogelijkheden van mensen. AanZet behandelt niet maar helpt wel. Wij zien de inzet van ervaringsdeskundigheid als vanzelfsprekend. Op bestuurs-, beleids- en uitvoerend niveau zoekt AanZet samenwerking, neemt initiatief waar nodig en denkt toevoegend mee.