Ieder mens doet er toe!

Afdelingen

Ieder mens doet er toe!

Afdelingen

Makkersplak Franeker

Het Makkersplak in Franeker

Het Makkersplak is een ontmoetingsplek voor iedereen. Het is belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt; iedereen mag zichzelf zijn. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd, denk aan gezamenlijk eten, spelletjes en bijvoorbeeld een cultureel uitje. Bezoekers kunnen samen met de vrijwilligers activiteiten aandragen. Het Makkersplak wordt draaiend gehouden door vrijwilligers, die vaak ook zelf ervaring hebben met (psychische) kwetsbaarheid. Door middel van het vrijwilligerswerk kunnen zij werken aan hun herstel en persoonlijke ontwikkeling. Het Makkersplak is opgezet vanuit een werkgroep met afgevaardigden van de gemeente, MindUp, Wil, De Skûle en AanZet.

Openingstijden: Dinsdagochtend van 9.30u tot 11.30u. Donderdagmiddag van 13.30u tot 15.30u. Iedere 3e zondag van de maand van 14.00u tot 16.30u.

Activiteiten:
15 oktober:
Martini-tijd
17 oktober: gezamelijke lunch. Van 11:30 tot 12:30. Kosten €2,00 per persoon
26 oktober: Cultureel uitje naar Martena Museum. Kosten €3,50 per persoon. Opgave via makkersplak@st-aanzet.nl of via 0517 393750
30 oktober: Kookcafe; gezellig samen eten. Kosten €3,00 per persoon. Tijd: 16:00 (inloop) tot 19:00uur. Opgave via: r.hiemstra@deskule.nl

Adres: 't Koffiehuis (De Skûle), Godsacker 35.